Japanse tuinen en ikebana/Japanese gardens and Ikebana

Op deze blog zullen we berichtjes en informatie plaatsen over Japanse tuinen en ikebana.
Japanese gardens, floral design and musings about living a good life.

Sunday, February 22, 2009

Atelier Kado begint een Blog

Vandaag start Atelier Kado een nieuwe blog. Op deze blog zullen we berichtjes en informatie plaatsen over Japanse Tuinen en Ikebana.

No comments:

Post a Comment